Dane spółki

1. Nazwa jednostki:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MART" Spółka Akcyjna.

2. Siedziba jednostki:

77-100 Bytów ul. Szarych Szeregów 14

3. Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 842-15-74-702

4. Numer identyfikacyjny w systemie podmiotów gospodarki narodowej:

REGON: 771314342

5. Organ rejestrujący:

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.02.2003r. pod nr KRS: 00000153246

6. Przedmiot działalności:

  • 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI
  • 96.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIEKLASYFIKOWANA.
  • Kapitał akcyjny wynosi 2.255.900 zł i został w całości wpłacony, dzieli się na 22.559 akcji imiennych. Każda akcja ma nominalną wartość 100 zł.